Dks - Oslo kommune
Postadresse: Postboks 6127, Etterstad, 0602 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 102, 0602 Oslo
Kontaktperson:
Jeg synger din sang min venn (Rikskonsertene)
Produksjonsliste
Program

Jeg synger din sang min venn (Rikskonsertene)

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Har du venner som synger sanger fra sine hjemland? Skjønner du hva de handler om selv om du ikke forstår hvert ord de synger?

De som er barn og ungdom nå, skal overta oppgaven med å utvikle Norge videre som nasjon. Interesse og respekt for andres kultur og uttrykksmåte er en viktig del av dette arbeidet.

Et fint sted å starte, er å høre på og lære seg venners sanger. Sanger fra andre kulturer, sanger på andre språk. Denne konserten heter Jeg synger din sang min venn og her får vi høre sanger fra mange land, på mange språk. Kanskje du kjenner igjen en melodi eller to?

Lærerveiledning

HVORDAN STYRKE KONSERTOPPLEVELSEN


• Vi ber særskilt om at lærerne er et aktivt publikum, sitter sammen
med elevene og deltar aktivt under konserten

• Bruk konsertinformasjonen og informer elever, skoleledelsen og lærere om innhold og praktiske opplysninger

• Gjør elevene på forhånd kjent med programmet. De forberedte møtene er ofte de beste

• Bruk også det vedlagte Bruk Konserten-opplegget. Eierskapet til, og effekten av konserten økes der besøket forankres i skolens undervisning og læringsmål.


Bruk konserten

SANG OG IDENTITET

Relevant for fagene: Musikk, RLE, samfunnsfag, norsk i 4. - 7.årstrinn


Refl eksjon, identitet, tilhørighet

BAKGRUNN:
Alle barn og unge har i samfunnet et forhold til sang og musikk, og har en unik betydning for hver enkelt av oss. Sangen er ofte det første vi møter som små barn og følger oss hele livet. Sangen tar opp i seg stemninger, tanker og følelser rundt hva det vil si å være menneske. Men hva er det som gjør at vi hører på noen sanger om og om igjen? Og hva er det som gjør at vi ønsker å synge en sang?

OPPLEGG:
Ta utgangspunkt i konserten og lag et diskusjonsforum med elevene rundt sang, musikk og identitet. Hvilke sanger ble sunget på konserten? Kjente elevene noen av sangene fra før? Er dette sanger som de tror de vil like å ynge videre på de har sunget før? Snakk så med elevene om deres yndlingssanger, sentrale spørsmål kan være: Hvilke sanger hører du på? Når hører du påsangene, og hva handler sangene om? Hva tenker du på når du hører sangene? Gjør den musikken du synger eller lytter til deg til den du er? Valgte du musikken, eller valgte musikken deg?

HVORFOR:
Utgangspunktet for diskusjonen kan også være presentasjon av sanger elevene identifi serer seg med, som de spiller for de andre og synger sammen. Man kan man starte hver musikktime med at en elev presenterer en sang, og forklarer kort hvorfor han eller hun føler seg knyttet til nettopp denne sangen. Syng sangen så sammen med elevene. Tekster og noter finnes som oftes på internett, eller i sangbøker som Sang i Norge.

Elevene øker bevisstheten rundt egen musikksmak, og begrenser fordommer mot andres musikksmak

Elevene setter fokus på refl eksjon og samtale rundt sang- og musikkopplevelser og sangens funksjon i samfunnet

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Dks - Oslo kommune
 • Kunstnere/grupper: Anine Kruse Skatrud, Benedikte Kruse, Nina Mortvedt, Lars Andreas Aspesæter
 • Idé/opplegg: Konseptidé: ”Jeg vil bygge mitt land”: Eldar Skjørten
  CD–produksjon: ”Jeg vil bygge mitt land” -
  Rikskonsertene, Eiksmarka skole, Musikkpedagoikk.no © 2010
  Produksjon: Jeg synger din sang min venn
  Inspirasjon: Eldar Skjørten, Eiksmarka skole
  Idearbeid: Utøverne i samarbeid med produsenten Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene
  Vokalarrangement: Lars Andreas Aspesæter
  Produsent: Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene © 2011

Om kunstner / utøver / gruppe

Anine Kruse Skatrud, vokal, har høyere musikkutdannelse som dirigent og sanger. Hun hartilbragt hele ti år ved Norges Musikkhøgskole. Anine er medlem av ensemblet Pitsj.
http://www.pitsj.no/anine_kruse_skatrud

Benedikte Kruse, vokal, er utdannet sanger og sangpedagog og har variert erfaring fra både teater og fjernsyn. Hun er medlem av ensemblet Pitsj og jobber mye i studio med dubbing av serier og tegnefi lmer, bl.a. Happy Feet og Robotene.
http://pitsj.no/benedikte_kruse  eller http://www.musikkteaterskolen.no/artikkel.php?id=13

Nina Mortvedt, vokal, har studert teater ved The Lee Strasberg Theatre Institute (1999) i New York, og fullførte våren 2007 sin musikkutdannelse ved Norges musikkhøgskole, med jazzsang som hovedinstrument.
http://www.musikkteaterskolen.no/artikkel.php?id=13

Lars Andreas Aspesæter, piano og vokal, er jazzpianist og sanger. Utdannet ved Norges
musikkhøgskole.
http://www.myspace.com/aspesaeter

Multimedia og vedlegg

Bilder

Jeg vil synge
Foto: Carsten Jøssund
Anine, Benedikte, Nina og Lars Andreas
Foto: Carsten Jøssund, Rikskonsertene
Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anders Tollefsen, turnéansvarlig Rikskonsertene. mail: at@rikskonsertene.no / tlf: 995 71 602
Programlengde
40
Maks publikumsantall
160
Arena / rom
gymsal eller aula på skolen
Oppriggingstid
40 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
PRAKTISKE KONSERTFORBEREDELSER
• Utøverne ankommer ca 45 minutter før konserten starter

• Utøverne står på langveggen og elevene sitter i en halvsirkel rundt

• Utøverne tar kontakt ved ankomst om de trenger hjelp, f eks med teknisk utstyr
inn/ut fra konsertsalen

• Om skolen har et piano/el. piano eller keyboard tilgjengelig kan det settes inn i gymsalen

• Driftsansvarlig og involverte lærere må få en kopi av denne konsertinformasjonen

• Kulturkontakt bes være tilgjengelig under besøket.
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Dks - Oslo kommune