Dks - Oslo kommune
Postadresse: Postboks 6127, Etterstad, 0602 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 102, 0602 Oslo
Kontaktperson:
Evige jaktmarker - Film
Produksjonsliste
Program

Evige jaktmarker - Film

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Animatør og regissør Elin Grimstad besøker skolen med sin unike animasjonsfilm. Elin har med dukker og rekvisitter fra filmen som presenteres i en liten utstilling. Elin vil også animere "live" og forklare elevene hvordan denne spesielle filmen er blitt laget. Det blir også tid til samtaler og refleksjon rundt temaer i filmen: liv/død, ritualer, tro og tvil.

Ei fortelling frå Giske
To born leikar på ei øy, i eit ope kystlandskap.
Naturen ligg i blikket til borna, fra den minste edderkopp til dei største fjella.
Alt har like stor verdi for dei.
Dei har ein leik dei elskar; å leite etter daude dyr.
Borna leiter under stein, på stranda, i gjørmehol og på markane.
Når dei har funne nok dyr, dreg dei til dyrekyrkjegarden dei har laga.
Her gravlegg borna dyra, dekorerer gravene, syng salmar og dikt.
Borna tenkjer at dyra vil livne opp att. Dei vil vakne opp i det vakre
dyreparadiset.

Jegeren bur også på denne øya, han drep dyra borna finn.
Han drep for at han er svolten, eller berre fordi han liker å gjere det.
Jegeren lar dei daude dyra ligge att og rotne i naturen.
For borna er dyra som skattar, dei gjer Jegeren sine vonde handlingar om til noko godt.
Ein dag har Jegeren skote ei vakker Hegre.
Den er større og vakrare enn noko anna dyr borna har funne.

Lærerveiledning

OPPLEGG FOR DAGEN

Intro:  5-10 min
Live animering: 10 min
Filmvisning:  20 min

PAUSE Pause + elevene ser på utstillinga 10 min

Etterprat om tema i filmen: 10 min
Om det kunstneriske arbeidet: 10 min
Oppsummering, spørsmål og svar: 5 min

Elin har med alt av nødvendig utstyr ut til skolene. Skolen sørger for at et godt blendet rom med plass til alle elevene er klart. Hun trenger at noen møter henne og viser vei til rommet hun skal være i. Det tar en time å sette opp utstyret så rommet må være tilgjengelig en time før oppstart. Elin tar kontakt med skolene på telefon for å avtale nærmere.

Målet med denne filmproduksjonen  er å gi elevene en filmopplevelse som visuelt og innholdsmessig skiller seg ut fra det de vanligvis ser. Dette er en fantasifull historie som innbyr til videre fabulering, og elevene får et nært møte med en regissør som er både dedikert til kunstuttrykket hun bruker og har en særegen fortellerstemme. Vi mener denne filmen og Elin vil treffe målgruppen svært godt, og vi tror møtet vil generere interessante samtaler, gi innsikt og utvide elevenes forståelse av hva animasjonsfilm som kunstuttrykk kan være.

Forslag til forarbeid: Snakke om hva animasjonsfilm er og hvilke animasjonsfilmer eller tv-serier elevene liker å se på. Hvilke dyr har de sett i animasjonsfilm?

Forankring i læreplanen:

Norsk:

Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon. Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål. Samtale om innhold og form i sammensatte tekster.

KRLE:

Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker. Føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier.

Naturfag:

Samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Dks - Oslo kommune
  • Kunstnere/grupper: Elin Grimstad
  • Produsent: Elin Grimstad

Om kunstner / utøver / gruppe

Elin Grimstad har utdanning i animasjon og skriving for barn fra Bath Spa University i England, og fra forfatterutdanninga ved Norsk Barnebokinstitutt. Hun debuterte som forfatter og illustratør med bildeboka "Månen som ville lyse som ei sol" i 2012 (Samlaget).

"Evige jaktmarker" er en animert kortfilm og er laget ved Nukufilm, et tradisjonsrikt dokkefilmstudio i Tallin. Den er laget i klassisk stop motion og cut-out animasjon og har tatt 2 år å lage. Elin har spesialisert seg på animasjon i møte med scene og dukketeater, og har turnert med ulike prosjekter i Den kulturelle skolesekken over hele landet.


Medvirkende

  • Elin Grimstad
  • Elin Grimstad (utøver)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Bilde fra Evige jaktmarker
Foto: Elin Grimstad/Medieoperatørene
Evige jaktmarker
Foto: Elin Grimstad/Medieoperatørene
Evige jaktmarker
Foto: Elin Grimstad/Medieoperatørene
Animatør og regissør Elin Grimstad
Foto: Margrethe Danielsen

Video/Lyd

Film
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Faglig relevans
Samfunnsfag, kunst og håndverk.
Kontaktperson utøver
Elin Grimstad
Telefon: 934 16 939
grimfilm@gmail.com
Programlengde
90 min
Maks publikumsantall
60
Arena / rom
Visningsrom med blending
Bærehjelp
4 elever fra øverste klassetrinn
Oppriggingstid
60 min.
Nedriggingstid
40 min.
Merknad
Rom med plass til alle elevene + god blending og strømuttak. Rommet må være tilgjengelig for rigging av utstyr en time før programstart. Benker eller stoler til alle elevene, fire bord til utstilling, ett stort bord til filmskaper + ett mindre bord til å sette utstyr på.Tidspunkt for gjennomføring:Høst 2016
Uke 45
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Dks - Oslo kommune
Produsent:
Elin Grimstad
Medvirkende
  • Elin Grimstad (utøver)