Dks - Oslo kommune
Postadresse: Postboks 6127, Etterstad, 0602 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 102, 0602 Oslo
Kontaktperson:
Blikk.Stille - teaterverksted om skjult mobbing, o...
Produksjonsliste
Program

Blikk.Stille - teaterverksted om skjult mobbing, over 3 dager

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Hånende blikk, hvisking bak ryggen, tilbakeholdt latter, peking, falske rykter og manglende bursdagsinvitasjon. Er dette mobbing? Hvordan kan man ta tak i noe som ofte holdes godt skjult?

Verkstedet Blikk.Stille bruker den dialogbaserte og interaktive metoden forumteater for å bevisstgjøre elevene på hva skjult mobbing innebærer og hva de selv kan gjøre for å stoppe det.

Det begynner med at elevene ser en forestilling. Deretter får elevene se konkrete situasjoner der skjult mobbing iscenesettes gjennom 3 verksteder, og de blir på en leken måte invitert til å engasjere seg aktivt for å stoppe den negative utviklingen.

Prosjektet strekker seg over tid, slik at elevenes innspill kan bearbeides mellom hvert verksted. Kontaktlærer får en unik mulighet til å se det sosiale samspillet i gruppen utenfra, som et utgangspunkt for å jobbe videre med klassemiljøet.

Lærerveiledning

Det settes opp 1 times formøte med aktuelle kontaktlærere og sosiallærer.

Det er ønskelig at kontaktlærer og eventuelt sosiallærer er tilstede under gjennomføring.

Blikk.Stille forutsetter ikke eget for- og etterarbeid for å kunne gjennomføres. Vi håper likevel Blikk.Stille vil inspirere klassene og skolen til å jobbe videre mot skjult mobbing.

Blikk.Stille er også et godt eksempel for lærere på hvordan forumteater kan brukes for å ta tak i problemstillinger klasser opplever.

Vi anbefaler også at skolen tar i bruk Innblikk, et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing. Se lenke til høyre. Innblikk er utviklet av Tove Flack ved Senter for atferdsforskning. Det er et verktøy som gir praktisk innføring i hvordan skolen kan samle inn og analysere informasjon med hensyn til positiv og negativ kommunikasjon mellom elever. Metodene er spesielt utviklet for å avdekke skjult mobbing.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Dks - Oslo kommune
  • Produsent: Runa Rodahl Øvland og Kari Anne Næss
  • I samarbeid med: Rådet for Psykisk Helse, med støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering

Om kunstner / utøver / gruppe

Runa Øvland har arbeidet med teater siden hun var 16 år som instruktør for barne- ungdoms- og voksengrupper i genre fra klassisk teater til musikaler. Hun er utdannet faglærer i praktiske og estetiske fag med drama/teater som fordypning, med tilleggsutdanning i muntlig fortelling og jungiansk kunstterapi. Runa har etter endte studier blant annet jobbet som forteller og kursholder i fortellerteknikk, som dramapedagog ved sykehus, stjerneguide og forteller ved planetarium, vært klubbleder i fritidsklubb, lærer i grunn- og ungdomsskole og leder av diverse prosjekter i Women Empowerment og De Undertryktes Teater i India. Freelance arbeid med De Undertryktes Teater har vært hennes hovedaktivitet siden 2009, med prosjekter blant annet innen psykisk helse, mobbing, fattigdom, rusproblematikk og skolepolitiske spørsmål.

Kari Anne Næss har en 3-årig skuespillerutdannelse fra Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS), og en bachelorgrad i Kultur og kommunikasjon (tverrfaglig samfunnsvitenskap) fra Universitetet i Oslo. Hun har turnert Norge med flere profesjonelle barneteaterproduksjoner, men jobber i dag med De Undertryktes Teater og anvendt drama. I 2011 startet hun forumteatergruppa Teater Uten Grenser for ungdom fra Sogn vgs i Oslo. Hun er en del av forumteaterkompaniet Teater Atter. I tillegg har hun fasilitert anvendt dramaarbeid for minoritets-kvinner i organisasjonen Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN). Hun har også vært organisator i Norges Fredslags anvendte dramagruppe No Theatre, og frivillig i Act2 forumteater. Kari Anne har også arbeidet som grunnskole-lærer, barnehageassistent og ungdomsarbeider i flere år.


Medvirkende

  • Eliann Stålem Berg
  • Kari Anne Næss

Multimedia og vedlegg

Bilder

Blikk.Still
Foto: Illustrasjonsfoto: Runa Rodahl Øvland/Helle Jensen
Blikk.Still
Foto: Illustrasjonsfoto: Runa Rodahl Øvland/Helle Jensen
Blikk.Stille
Foto: Runa Rodahl Øvland/Helle Jensen
Blikk.Stille
Foto: Runa Rodahl Øvland/Helle Jensen
Blikk.Stille
Foto: Runa Rodahl Øvland/Helle Jensen
Kunstarter i samspill, Scenekunst
Trinn: 5 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kari Anne Næss
Tlf: 400 63 189
kari_anne@yours.com
Faglig relevans
Samfunnsfag, tema læringsmiljø, mobbing, teater, drama
Programlengde
3 dager fordelt over 3 uker: 90 min + 60 min + 60 min
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
På skolen, i klasserom
Er workshop
Ja
Oppriggingstid
20 min.
Nedriggingstid
15 min.
Strøm
Trenger to vanlige stikkontakter
Merknad
Maks 30 deltakere per prosjekt. 2 grupper per dag hvis flere enn 20 elever.
Tidspunkt for gjennomføring:
​Høst 2016 og vår 2017

Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Dks - Oslo kommune
Produsent:
Runa Rodahl Øvland og Kari Anne Næss
Medvirkende
  • Eliann Stålem Berg
  • Kari Anne Næss