Dks - Oslo kommune
Postadresse: Postboks 6127, Etterstad, 0602 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 102, 0602 Oslo
SKUP - skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken
Produksjonsliste
Program

SKUP - skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

SKUP gir skolen en unik mulighet til å ta tak i en utfordring i skolehverdagen gjennom et kunstprosjekt.

Målet med SKUP er å benytte kunst- og kulturprosjekter for å få til en positiv endring på definerte utfordringer ved skolen, enten det dreier seg om faglige eller miljømessige utfordringer.

Skolen søker DKS om midler til å gjennomføre prosjektet, skoleutviklingsmålet må klart fremgå av søknaden. De skolene som får delta i SKUP gjennomfører prosjektene i samarbeid med veiledere fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og profesjonelle kunstnere.

Viktigste pådriver i prosessen er skolen selv: Fra idé til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Sammen med veilederne fra HiOA finner skolen hvilke kunstnere det skal samarbeides med. Skolens ledelse må være med gjennom hele prosessen, og det er ønskelig at alle ansatte er involvert.

Prosjektet skal bidra til å utvikle elevenes skapende evner og trigge deres nysgjerrighet. Prosjektet skal bidra til å gi kunst og kultur en naturlig plass i skolens daglige læringsarbeid.

Søknadsfrist er 1. juni for påfølgende skoleår.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Dks - Oslo kommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

Video/Lyd

Annet
Trinn: 1 - VG3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Anne Elisabeth Sæter
Tlf: 960 91 809
anneelisabeth.saeter@ude.oslo.kommune.no
Arrangører
Arrangert av:
Dks - Oslo kommune