oslo

Vilkår og satser

1. Lønns- og honorarsatser:

Satser gjedlende for skoleåret 2017/18 er:

  • Dagshonorar oppdragstaker (næringsdrivende): Kr 3718,-

  • Dagsats arbeidstaker (lønnsmottaker): Kr 2894,-

Pakkepriser  som Scenenkunstbrukets priser kan benyttes.
 

2. Vedrørende rammeavtalen:

  • For oppdragstakere (selvstendig næringsdrivende): DKS sin rammeavtale gjelder.

  • For arbeidstakere (lønnsmottakere): Oslo kommunes rammer for timelønnet arbeid gjelder. Det er for arbeidstakere i Oslo kommune påkrevd fire uker tjenestetid før arbeidstaker har krav på sykepenger.

  • For institusjoner: Satsene og rammeavtalen gjelder ikke når oppdraget ivaretas av institusjoner der de ansattes lønns- og arbeidsvilkår er regulert i egne tariffavtaler.

3. Vedrørende at Rikskonsertene er nedlagt

Musikere som tidligere har vært engasjert for turnevirskomhet av Rikskonsertene vil fra høsten 2017 være engasjert direkte av Oslo kommune, og det er rammeavtalen (se under) som gjelder. Vi gjør oppmerksom på at rammeavtalen ikke er den samme som har vært benyttet i Rikskonsertene. 
Les mer om foreskjellene her
 

4. Hva inngår i et oppdrag for DKS Oslo?

 For oversikt over oppgaver som inngår i et DKS oppdrag, og hva som evntuelt kommer som tillegg:
 Se her


5. Til orientering ang. ny rammeavtale

Kulturtanken har satt seg som mål å utarbeide og fremforhandle en ny rammeavtale og satser for alle utøvere innen alle kulturuttrykk i DKS. Mer info kommer så fort vi vet noe mer om hvordan dette arbeidet skrider frem.


Nedlastbar rammeavtale og kontraktsmal 2017/18:

Oppdragstaker (selvstendig næringsdrivende):
- Rammeavtale oppdragstaker DKS Oslo (pdf)
- Kontraktsmal oppdragstaker DKS Oslo (pdf)

Arbeidstaker (lønnsmottaker):
- Rammeavtale arbeidstaker DKS Oslo (pdf)
- Kontraktsmal arbeidstaker DKS Oslo (pdf)

 

 

Nils Berg Cinemascope

Nils Berg Cinemascope

Foto: Miki Anagrius