oslo

Send oss kunstprosjekt innen 1.desember til 10års jubileum

Skoleåret 2012/13 feirer Dks i Oslo sitt 10-års jubileum, og inviterer kunstnere til å sende inn forslag til kunstprosjekter som kan være med å markere jubileumsåret.

Dette er en annen gangs utlysning.
Vi gjør oppmerksom på at nedenstående kun gjelder jubileumsprosjekt 
- innsending til det ordinære programmet hadde frist 1.november.

---
Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo ønsker et større kunstprosjekt hvor det legges til rette for at elever involveres og inkluderes som aktører/produsenter/kunstnere. Jubileumsprosjektet skal være en fest/feiring/fellesskapsprosjekt, som Osloskolene føler seg som en del av enten de er direkte deltakende, tilskuere eller presenteres for prosjektet på annen måte. Det skal være tydelig at det er et jubileum for Osloskolen, en feiring av Den kulturelle skolesekken sitt 10-års jubileum. Oslo kommune ønsker å feire jubileet ved å markere og synliggjøre:

  • Hva Den kulturelle skolesekken er
  • Mangfoldet i kultursekken
  • Hvordan møtepunkter skapes gjennom kunst og kultur
  • Begeistring
 
Økonomisk ramme for prosjektet vil være rundt 1-1,5 mill. Mindre prosjekter vil også bli vurdert. Målgruppe kan være alle elever eller utvalgte trinn fra 1. til 13. trinn. Alle kunsttuttrykk vurderes, og prosjektet kan være temporært eller permanent. Oppstart av prosjektet kan være våren 2012 eller høsten 2012.
 
Søknaden må inneholde:
- Prosjektbeskrivelse
- Dokumentasjon på arbeider, som f.eks. skisser, dvd, bilder, lydfiler eller lignende
- Dokumentasjon på tidligere prosjekter og erfaring med målgruppen                                                                                                  
- Fremdriftsplan og budsjett
I utvelgelsen av kunstprosjekt vil det legges vekt på:
- Erfaring med prosjektarbeid
- Erfaring med arbeid med elever i skoletida
- Elevdelaktighet i prosjektet
- Gjennomførbarhet og fremdriftsplan
- Kunstnerisk profesjonalitet
Oslo har ca 150 grunnskoler med ca 55 000 elever, og ca 40 videregående skoler med ca 18 000 elever.

Frist for innsending er 1.desember 2011.

Sendes til: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Postadresse: Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO
Besøksadresse: Strømsveien 102, ved Helsfyr T-bane

 

 

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken