oslo

Gullsekken 2012: de nominerte er...

Etter innkommende forslag har Oslo nominert 1 produksjon og 2 skoler til Gullsekken 2012. En nasjonal jury plukker ut de heldige finalistene, og prisen for "Beste produksjon" og "Beste skole", på kr 100 000 i hver kategori, deles ut i Lillestrøm 17. april.

De nominerte fra Oslo er...

Beste produksjon: D for Drage - billedkunstverksted med Marianne Loraas.
Elevene introduseres til en billedverden presentert gjennom kunstnerens eget virke. De introduseres også til læring gjennom erfaring, idet de selv tar del i og blir veiledet gjennom den samme prosessen en kunstner gjennomgår på vei fra idé til ferdig kunstverk.

"Dette var et fantastisk prosjekt!! Ungene storkoste seg - resultatet ble supert, og Marianne var utrolig dyktig! Håper mange fler vil få det samme tilbudet!" (Grorud skole)

Beste skole: Linderud skole og Høybråten skole
På Linderud har skolen og ledelsen stor tro på at satsing på kunst og kultur gir økt læring, økt mestring, og skaper motivasjon og engasjement hos elevene. Dette gjenspeiler seg i at lærerne sørger for at alle elever på alle trinn mottar tilbud fra Dks. Skolen prioriterer Dks og setter av ressurser til kulturkontakt og oppfølging av kulturverter, og sikrer at alle elevene får møte profesjonelle kunstnere og delta i et mangfoldig kulturtilbud.

På Høybråten er Dks og arbeidet med kunst og kultur svært godt implementert i skolens virksomhet og brukes til å nå skolens læringsmål. Det settes av ressurser til kulturkontakt og oppfølging av elevarrangører, og en egen komité følger opp aktivitetsplanen der Dks er implementert. Dks er synliggjort på skolens hjemmesider og det publiseres alltid nyheter om Dks-arrangementer på skolen.
"Skolen og klassen var forberedt på at jeg skulle komme… Det ble en veldig fin dag med engasjerte elever” (Sansedetektivene)
 

 

GULLSEKKEN 2012

GULLSEKKEN 2012

D for drage

D for drage