oslo

Hva slags DKS vil du ha?

Den kulturelle skolesekken i grunnskolen skal evalueres og i den forbindelse trenger vi din hjelp. Hva mener du om DKS? Evalueringsskjemaet tar ca. 5 minutter å svare på.

Vi håper du som jobber i Osloskolen kan hjelpe oss å sikre en best mulig ordning for deg og dine elever, gjennom å svare på noen enkle spørsmål. Dine svar blir et viktig verktøy i vårt videreutviklingsarbeid og vil påvirke en eventuell justering fra skoleåret 2015/16.

Er DKS bra som det er? Bør mye endres? Har du ideer eller forslag?

Alle svar på evalueringsskjema mottas med stor takk!

Evalueringsskjema grunnskolen

 

 

 

 

 

Evaluerende

Evaluerende