oslo

Søk midler til et selvvalgt kunstprosjekt - Bonusproduksjon

Har skolen din en drøm om å gjennomføre et teaterprosjekt for et helt trinn? Eller skulle klassen gjerne vært på et museumsbesøk som passer perfekt inn i samfunnsfag? Da kan du søke DKS om midler gjennom ordningen med bonusproduksjoner.

Bonusproduksjon er et DKS-tilbud som gir skoleledelse, lærere og elever anledning til å søke om midler til et selvvalgt kulturprosjekt. Hensikten er å gi skolen muligheten til å gjennomføre et kulturtilbud som er tilpasset elevene og den enkelte skoles behov. Elever må alltid søke sammen med en lærer. Hver søknad behandles med en svarfrist på tre uker.

Du kan lese mer om søkekriteriene og fremgangsmåten her: Bonusproduksjon.

 

 

 

 

Jeg var Fritz Moen

Jeg var Fritz Moen

Teater Manu

Henie Onstad kunstsenter

Henie Onstad kunstsenter

Henie Onstad kunstsenter