oslo

Hvorfor står danseverksted og DJ-kurs på timeplanen?

Er du klar over alt Osloelevene har tilgang på av kunst- og kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken i Oslo? Med bortimot 200 skoler og 80 000 elever har vi ansvar for i snitt 16-17 kulturarrangementer hver eneste skoledag. 

Elever på alle trinn får oppleve alt fra konserter i gymsalen til teateroppsetning på Det Norske Teatret eller verksted i kreativ skriving med en forfatter, for å nevne noe. I år står for eksempel danseverkstedet KROM på programmet. Der møter elevene spørsmål som: Hva kan kropp være? Hvordan uttrykker kroppen hvem vi er?

Klikk her for å lese mer om KROM - danseverksted

Har du hørt om Oh Mama! Crew?
Mange ungdoms- og videregående skoler får besøk av denne gjengen som gir elevene en hel skoledag der de får jobbe med å uttrykke følelser, skape en stemning, eller fortelle en historie gjennom musikk i et DJ-kurs.

Klikk her for å lese mer om Oh Mama! DJ-kurs

Skolegang er mer enn matte og norsk
I poltikken og i media får vi ofte et noe snevert inntrykk av hva skolegangen innebærer. Skolens oppdrag favner mye bredere enn undervisning i norsk og matematikk. I innledningen til generell del av læreplanene, første avsnitt står det:

"Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp."

Hvorfor danseverksted og DJ-kurs?
Så hva er svaret på overskriften?  Den kulturelle skolesekken skaper undring, reaksjoner og følelser. Den kulturelle skolesekken utfordrer elevenes vante tankemønstre, og vinkler historiske temaer og samtidstemaer på nye måter. Vi tør påstå at Den kulturelle skolesekken bidrar til dannelsen av det hele mennesket.

 

Oh Mama! Crew

Oh Mama! Crew

Katrine Fagerlid

KROM - Kropp i rom

KROM - Kropp i rom

Jorunn Kjersem Hildre