oslo

Utlysning av produksjonsmidler 2015

810 000,- kroner til nye litterære produksjoner til Den kulturelle skolesekken

Norsk Forfattersentrum Litteraturbruket vil styrke litterære produksjoner som formidlingsform via Den kulturelle skolesekken (DKS). I år lyses det ut totalt 810 000 kroner til dette arbeidet.

Ved behandling av søknadene vil det i år blant annet legges vekt på litteratur i samspill med andre kunstarter, kombinasjon av skjønnlitteratur og sakprosa, verdivalg og bruk av humor som virkemiddel. Alle formidlere av litteratur i skolesekken kan søke. Et fagutvalg med bred kompetanse på både formidling og litteratur skal vurdere søknadene.

Søknadsfrist er 1. mars 2015.

For fullstendig informasjon om retningslinjer, søknadskjema og annet se denne nettsiden.

 

Litteraturmidler

Litteraturmidler

Siv Elin Nærø