oslo

Forfatterønske?

Til lærer på 9. trinn 2015/16 - du kan nå sende inn ditt ønske om hvilken av forfatterne som skal besøke dine elever.

Skoleåret 2015/16 får elever på 9. trinn et forfatterbesøk som del av Den kulturelle skolesekkens faste program. Norsk Forfattersentrum har valgt ut følgende 9 forfattere: Anna Kleiva, Arild Stavrum, Demian Vitanza, Mariann Aaland, Marta Breen, Nina Vogt-Østli, Sidsel Dalen, Tanja Kjeldset og Øyvind Holen.

For at du og dine elever skal få mest mulig ut av forfatterbesøket, kan du nå sende inn ditt forfatterønske ved å klikke her: https://response.questback.com/oslokommuneutdanningsetaten/forfatteronske

Hele 9. trinn på skolen får besøk av samme forfatter. De som ikke sender inn sitt ønske, vil få tildelt forfatter, dato og tid. Dette publiseres i skolens kulturprogram innen 1. august.

Frist: 30. april!