oslo

Norge på snei

Nina har tatt 6 måneders permisjon for å "gjøre Norge på snei". Den kulturelle skolesekken følger med!

Mange av dere som har tatt oppdrag for DKS i Oslo kjenner oss som "kulturbyråkrater" som ordner med kontrakter, turneer osv. Mange av dere som er kulturkontakter kjenner oss som "tilretteleggere" som ordner med hva dere får til skolene deres, og informasjon om dette. Men - vi gjør andre ting også. 

Nina, for eksempel, har p.t. permisjon seks måneder for å "gjøre Norge" med hundespann, til fots, på sykkel, på ski og  i kano. Dette syntes vi var verdt en artikkel nå i sommerferien.

Følg turen til Nina her: Norge på snei

God lesning og god sommer!

 

 

 

 

Senja

Senja

Torbjørn og Nina