oslo

Tilskudd til filmprosjekter i DKS

Norsk filminstitutt gir nå tilskudd til filmprosjekter og filmformidling i Den kulturelle skolesekken, med frist 1. mars og 1. juni 2016. Benytt sjansen til å søke!

Fra 1. januar 2016 vil Den kulturelle skolesekken bli organisert som en virksomhet under Kulturdepartementet. Rikskonsertene får nytt og utvidet mandat, nye oppgaver og ny styringsstruktur for å ivareta det nasjonale ansvaret for DKS for alle kunstuttrykk. Det første året vil brukes til å implementere endringene. 

I denne overgangsperioden vil Norsk filminstitutt gi tilskudd til filmprosjekter i Den kulturelle skolesekken, som en del av en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk.

Midlene går til filmprosjekt og formidling av film som kunstform til elever, i grunn- og videregående skole. Det er ingen begrensninger på hvilke aktører (organisasjoner, foretak eller privatpersoner) som kan søke, så lenge de er registrert i Brønnøysundregisteret og tiltakene er tilknyttet Den kulturelle skolesekken på nasjonalt, fylkeskommunalt eller kommunalt nivå.

Les mer her.

Søknadsfrist: 1. mars og 1. juni 2016

Vedtak og utbetaling: NFI gjør vedtak senest 4 uker etter søknadsfrist og utbetaling skjer innen 2 uker etter utbetalingsanmodning.

 

Filmstøtte

Filmstøtte

Camlerum