oslo

Alle utøvere i DKS - se hit!

Norsk Forfattersentrum deler ut midler til litterære produksjoner, og Seanse - senter for kunstprodukson tilbyr arbeidsopphold for kunstere innen alle sjangre. 

Norsk Forfattersentrum skal i 2016 fordele 760 000 kroner til utvikling av litterære produksjoner og strømidler. Midlene skal styrke litteraturen i Den kulturelle skolesekken generelt, og litterære produksjoner som formidlingsform spesielt. De ønsker særlig produksjoner med vekt på sakprosa, poesi, tverrkunstnerlig samarbeid, litteraturkritikk og dystopier. Les mer her.

Seanse - Senter for kunstproduksjon arbeider for å styrke kvalitet i kunst for barn og unge, og for utvikling av kunstprogram i barnehage, skole og andre samfunnsinstitusjoner. Kunstnere innen alle sjangre og uttrykk kan søke om arbeidsopphold hos Seanse. Les mer her.

Begge ordningene har søknadsfrist 1. mars.

 

"To hundre og sekstini dagar" fikk støtte i 2015

"To hundre og sekstini dagar" fikk støtte i 2015