oslo

Kan man lage musikk av trær og steiner?

Nina Buflaten Ursin @ Oslo // 26.05.16

Med skogen som inspirasjon og instrumenter, har elever fra mange Osloskoler spilt, komponert og laget musikk sammen med musikere fra Drivhuset ute i skogen. 

Spillegleden, samarbeidet og innsatsen har  vært på topp når 1.-4. klassinger har møttes på leirplasser i Oslomarka for å lage og spille ny spennende musikk.

Elevene har selv vært med å lage instrumenter.  Et nedsaget tre blir til stokkofoner som henges opp mellom trærne, og til klubber til å spille med. I tillegg har elevene samlet steiner til å spille med, og laget strenger og buer til å stryke med. Med litt fantasi er fuglekvitter, jetfly, regn og gravemaskiner blitt med i sangtekster og innspillinger. Dagen avsluttes med en felles konsert som spilles inn og publiseres på nett.

Les mer og hør saftig, dramatisk og fantastisk skogsmusikk her.

 

Årringer

Årringer

Foto: Drivhuset

Årringer

Årringer

Foto: Drivhuset