oslo

Hilsen fra byråden

Kunst kommer fra ordet «å kunne». Hvis det kom fra «å ville», så hadde det hett vilst.

Sitatet er hentet fra TV-programmet Norske talenter på TV2, og det var Bjarte Hjelmeland som uttalte dette til en utøver han karakteriserte som en helstøpt kunstner, som ikke bare ville men også til de grader kunne.

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal ikke først og fremst utdanne våre elever til å bli «helstøpte kunstnere», men ordningen skal ta elevenes rett til, behov for og glede av kunstneriske opplevelser på alvor. Det gjør både kunstneren på sitt atelier og de store kulturinstitusjonene i byen vår, når de jobber hardt og målrettet for å nå ut til Osloskolen med gatekunstverksted, absurd teater og slampoesi, for å nevne noe. Jeg er stolt av at så mange kompetente formidlere og profesjonelle utøvere bidrar til Osloskolens DKS-program.

Takk til alle lærere og kulturkontakter som legger til rette for og bidrar til de gode møtene mellom eleven og kunsten. DKS lever i samhandlingsrommet mellom kunsten og opplæringen. I dette rommet er det kunstnerne og lærerne som sammen legger til rette for at eleven skal få undre seg, skape selv, reflektere rundt estetiske opplevelser og gjøre seg kjent med vår historiske og samtidige kulturarv.

Med kunst og vilst på programmet ønsker jeg dere lykke til med et kulturelt nytt skoleår!

Tone Tellevik Dahl, Utdanningsbyråd i Oslo

 

Pulse

Pulse

Tabanka