oslo

Valgfrie produksjoner er nå tildelt

Kristin Falck @ Oslo // 28.09.16

Nå er skolenes kulturkalendre oppdatert med alle tildelte valgfrie produksjoner og flerdagsverksteder for skoleåret 2016/17.

DKS-administrasjonen har siden 1.september jobbet med alle læreres innmeldte ønsker om kulturproduksjoner til sine elever. Etterspørselen er som den pleier størrre en hva vi kan tilby, men vi jobber alltid hardt for at flest mulig skal få noe og i henhold til prioritert ønskeliste.

E-post med beskjed om tildeling er sendt fortløpende til kontaktpersonene. Tildelingene er også publisert i skolens kulturkalender som du kommer til ved å velge skolen din i nedtrekksmenyen oppe til venstre.

 

Vi ønsker dere lykke til med alle kunstmøtene, og tillater oss å komme med noen enkle tips som kan bidra til å optimalisere opplevelsen.

 

  • Noter dato og tidspunkt i alle planer så det ikke kommer bardust på

  • Forbered elevene på det som skal skje

  • Reklamer gjerne på skolens hjemmesider eller andre steder

  • Vurder om produksjonen egner seg for oppspill og/eller etterspill i andre undervisningskontekster eller om den ev. bør "stå urørt" for opplevelsens skyld

  • Vurder hva din rolle skal være og avklar dette gjerne med utøverne


Se vår generelle sjekkliste for mer detaljerte tips.

Har du spørsmål? Ta kontakt på dks@ude.oslo.kommune.no

Hudskulptur 2014
Foto: Katinka Goldberg

 

 

Magne, Mons og Mjølner

Magne, Mons og Mjølner

Foto: Jørgen Lie Furuholt, HiOA