oslo

Lesing...skrekk og gru!

Anne Elisabeth Sæter @ Oslo // 25.11.16

Hvordan kan Den kulturelle skolesekken bidra til fascinasjon for lesing? OG hvordan henger dette sammen med en spøkelseslabyrint? Fyrstikkalleen skole (F21) har arrangert litteraturuke for tredje året på tvers av videregående og ungdomsskolen. Hvert år har skolen hatt et nært samarbeid med Den kulturelle skolesekken.

Foto F21, tekst Sølve Aleksander Kuraas Karlsen

Høsten 2014 valgte F21 å lage en litteraturuke i forbindelse med Halloween. F21 er en kombinert ungdomsskole og videregående skole. Dette gir mange spennende muligheter for varierte opplegg. Temaet for litteraturuken ble selvsagt skrekk. Skolen kjøpte inn ”pynt” og fylte biblioteket med spøkelser. Samtidig fikk vi støtte fra DKS til å hente inn forfattere til 8. Trinn og første videregående. I tillegg brukte vi en forteller til å fortelle spøkelseshistorier i biblioteket. Alt dette var svært populært. Bibliotekaren kunne fortelle om flere elever som kom innom og var begeistret for at Halloween ble markert også for de ”store”.

 

Sentralt i litteraturuken ligger målet om å gi elevene en opplevelse av litteratur. Derfor ble det i år hentet inn fem forfattere som alle har skrevet om skumle tema. Tor Arve Røssland og Lise Grimnes kom til ungdomsskolen. På videregående fikk elevene besøk av Ingar Johnsrud, Øystein Wiik og Bjørn Olav Jahr.

I år ønsket vi å gjøre det hele litt større. I skolens filmstudio bygde vi opp vår egen spøkelseslabyrint på over hundre kvadrat. Med innleide vegger fra filmstudio, sminkør og bruk elever fra av skolens sal- og scenegruppe og Media og kommunikasjon ble rammen satt for en skrekkelig opplevelse. Hele labyrinten ble bygget på en uke, før elevene fikk teste den i løpet av to dager. Dagene før selve labyrinten ble det opprettet arrangement på Facebook der elevene ble gitt små hint om hva som skulle komme.

Gjennom de to dagene hadde vi over 300 elever gjennom labyrinten. En opplevelse som både gav adrenalin og glede i hverdagen.

Du kan også laste ned artikkelen her!

PS! F21 søkte penger fra Bonusproduksjon for å gjennomføre litteraturuka. Husk at din skole også kan søke Bonusproduksjon!

 

Litteraturuke på F21

Litteraturuke på F21

F21