oslo

«Ønsker å ha bokcaféen mer ass»

Inger-Johanne Molven @ Oslo // 07.03.17

Bonusproduksjon
+ Bokuke på Voksentoppen skole
= økt leselyst.
Les hva Voksentoppen skole skriver om bokuken.

Voksentoppen skole har arrangert bokuke for å skape økt leselyst og søkte midler til bonusproduksjon. Skolen fikk innvilget støtte til innleie av forfatteren Bente Roestad, skaperen av bl. a. Blekkulf. En elev sier: "Ønsker å ha bokcaféen mer ass".

Forfatterbesøk
I bokuken 2017 var temaet samfunn. Vi valgte å se på dette som et stort og åpent tema, slik at temaet ikke skulle legge begrensninger på elevenes leselyst. I sosial kompetansetimene som ble holdt i samme periode som bokuken jobbet elevene med teamet klode. Ettersom at klode passer fint sammen med teamet samfunn har klode også vært et fokus i årets bokuke.

Vi søkte derfor Den kulturelle skolesekken om økonomiske midler til å få inn Bente Roestad til forfatterbesøk hos oss, og det fikk vi.

Bente har i mange år fremmet miljø og miljøvennlige alternativer for barn, blant annet gjennom bøkene sine om Blekkulf. Hun har også skrevet Kon-tiki, en faktabok for barn og unge om Kontikiferden. Når Bente forteller om Kontikiferden, forteller hun om hvordan Thor Heyerdal og vennene hans oppdaget masse oljesøl i vannet når de stakk tannbørstene sine nedi havet for å pusse tennene. Bente har en rød tråd gjennom forfatterbesøket sitt om klode, men forteller også entusiastisk om hvordan hun ble forfatter.

Fortellestund Forfatterbesøk Bokcafé


Veien videre 

Vi er svært fornøyd med bokuken, og engasjementet vi har sett hos både voksne og elever. Men en ting er å klare å øke elevenes leselyst når vi har en hel uke der vi fokuserer på dette. Nå gjenstår det å se, klarer vi fortsette å motivere elevene til å lese i en travel skolehverdag?

Vi håper det!

Klikk her for å lese mer om bokuken på Voksentoppen skole.

 

Bokuke Voksentoppen

Bokuke Voksentoppen