oslo

Kunsten å berøre - The Art of Touch

Seanse arrangerer tverrfaglig verksted på Sentralen 25.-27. april

Anders Gaarder Karterudseter @ Oslo // 28.03.17

I løpet av dagene 25.-27. april 2017 tilbyr Seanse – senter for kunstproduksjon en 3 dagers Masterclass for kunstnere, Kunsten å berøre / The art of touch.Deltagerne får gjennom kunstneriske presentasjoner og verksted innsikt og erfaring med fem kunstneres arbeidsmåter og praksis knyttet til tematikken berøring: Marianne Skjeldal (dans og massage), Jon Halvor Bjørnseth (musikk), Bonnie Kemske (visuell kunst/objekt) , Eva Dahr (film) og Teatro de los Sentidos (teater).

Mer informasjon og påmelding finner du her.

 

The Art of Touch

The Art of Touch