oslo

Neste skoleårs DKS program

Kristin Falck @ Oslo // 28.04.17

Utøveres forslag til produksjoner i neste skoleårs program har vært behandlet i programråd, innstilling til program er forelagt politisk ledelse og programmet er godkjent.

DKS gleder seg til å presentere hele programmet etterhvert som alt av informasjonsmateriell blir klart - men HER kan du allerede nå se en enkel oversikt.

Til deg som er utøver

15.mars ble melding sendt om hva som er tatt inn i programmet. Uvanlig mange har erfart å ikke motta meldingen i år, vi antar det skyldes at meldinger sendt i blindkopi i større grad enn før kategoriseres som spam. Vi beklager dette. I denne oversikten ser du neste skoleårs program - finner du ikke din produksjon i denne er den dessverre ikke med.

Til deg som jobber i Osloskolen

1) Ny dataløsning er på trappene. 

 • Nye informasjonssider og nytt påmeldingssystem er planlagt tilgjengeliggjort fra 1. august.

 • Før plandagene anbefaler vi at du gjør deg kjent med dette

 • Om alt skulle gå galt med implementring utover våren, blir det utsatt oppstart av ny løsning

2) Ny verktøykasse er på trappene.

 • DKS vil gjøre det enklere for deg å utnytte det potensialet som ligger i DKS gjennom å utvikle en verktøykasse

 • En ressursgruppe vil se på hva slags typer verktøy og pedagogiske opplegg det kan være hensiktsmessig å utvikle

 • For orden skyld: dette betyr IKKE at ikke DKS er viktig nok i seg selv! 

3) Skolekonsertordningen Rikskonsertene (RK) er nedlagt. 

 • RK er omorganisert og heter Kulturtanken. Kulturtanken skal jobbe administrativt og ikke lenger med musikkproduksjoner og skolekonserter.

 • Neste skoleår blir det en skolekonsert mot tidligere to i grunnskolen. Det faste programmet er med dette for skoleåret 2017/18 redusert fra tre til to produksjoner: den faste trinnbaserte + en skolekonsert.

 • Det får ingen konsekvenser for det valgfrie programmet

 • Det får ingen konskvenser for mulighetene til å søke om bonusproduksjoner og deltakelse i SKUP.

 • DKS vil jobbe frem en ny helhetlig modell for faste produksjoner fra skoleåret 2018/19 bestående av gjennomsnittlig to til tre produksjoner per elev per år i et tiårig løp. 

 

Smørbukkene

Smørbukkene

Foto: Tanja Steen