oslo

Innsending av tilbud for 2011-12

Ønsker du å tilby et opplegg for kultursekken i Oslo? Årlig frist for innsending av tilbud er 15. januar for grunnskole og 1. februar for videregående.

Kunngjøring offentliggjøres medio november hvert år, hvor kunstnere, produsenter og kulturinstitusjoner inviteres til å sende oss tilbud som de mener er velegnet for våre målgrupper.

Vi mottar et stort antall tilbud hvert år. Vi er derfor opptatt av at tilbudene vi mottar skal komme i den formen vi ber om. Gjør de ikke det, eller er mangelfulle på andre måter, vil de ikke bli registrert. Les derfor infosidene nøye før du sender inn tilbud til oss!

Utøvere i Dks grunnskole
Utøvere i Dks videregående

 

We Fiction

We Fiction

Foto: Panta Rei Danseteater

T.R.A.M.P - verksted

T.R.A.M.P - verksted