oslo

Oslo hevder seg sterkt i Gullsekken

To av åtte finalister i den nasjonale konkurransen Gullsekken, er nominert av Den kulturelle skolesekken i Oslo.


Gullsekken er en årlig konkurranse initiert av Norsk Tipping, der beste skole og beste produksjon premieres med henholdsvis
kr 100 000,- hver.


To av årets fire nominasjoner fra Oslo har nådd helt frem til finalen:

  • Finalist til Gullsekken, beste produksjon fra Oslo: Møte med veggen
  • Finalist til Gullsekken, beste skole fra Oslo: Høybråten skole


Om Møte med veggen:

Av i alt 32 nominerte produksjoner fra hele landet, er "Møte med veggen" en av de fire finalistene. "Møte med veggen" er et verksted innen visuell kunst og mønsterbygging som er blitt tatt i mot med stor begeistring av videregående skoler i Oslo i dette skoleåret. "Møte med veggen" er produsert av Marit Anna Evanger og Arne Rygvold. 
 
- Det er en produksjon av høy kvalitet basert på en original idé og med profesjonelle utøvere. Skolenes begeistring og produksjonens uttrykk og utførelse er bakgrunnen for nominasjonen vår, sier Kari Gjerde, prosjektansvarlig for Den kulturelle skolesekken til videregående skoler i Oslo Kommune. 

I en tid der mye av elevenes arbeid skjer på data, gir "Møte med veggen" elevene erfaring med enkle ”hands-on” teknikker som ikke krever forkunnskap. Prosessen gir elevene aha-opplevelser med hensyn til hvor enkelt man kan få til et eget verk, uten den ”store ideen” som startpunkt. I Oslo-skolene har tilbudet blitt mottatt i både design-, medie- og kommunikasjonsklasser, så vel som i klasser uten visuelle fag på timeplanen, mottaksklasser og elevgrupper med læreutfordringer.

Om Høybråten skole:
Av i alt 16 nominerte skoler fra hele landet er Høybråten skole en av de fire finalistene. Skolen har Den kulturelle skolesekken innlemmet i skolens visjon, og ønsker at elevenes kreativitet skal verdsettes og stimuleres. Et årshjul med kulturaktiviteter for hvert trinn sikrer at alle elever får mangfoldige kunst- og kulturtilbud både gjennom Den kulturelle skolesekken og gjennom skolens egne kulturaktiviteter. Høybråtens elever går ut av skolen med en kultursekk fylt av erfaringer knyttet til både kulturelle opplevelser og egenaktivitet.

- Høybråten er et godt eksempel på at kunst og kultur i skolehverdagen virker motiverende og engasjerende, sier Anne Elisabeth Sæter, ansvarlig for skoleutviklingsprosjektene i Den kuturelle skolesekken i Oslo.

For skolen har ikke bare en helhetlig innlemmelse av Dks i et eget kulturelt årshjul. De deltar også i Dks’ satsning på skoleutviklingsprosjekter med et målrettet skriveutviklingsprosjekt som ender med filmproduksjon på 7. trinn. På alle trinn jobbes det med aspekter knyttet til dette og elevene bygger opp forventinger og gleder seg til filmproduksjon det siste året ved skolen. Med støtte fra Dks engasjerer skolen profesjonelle kunstnere som sammen med elever og lærere jobber med prosjektet. Tre år på rad har filmer fra Høybråten vært nominert til Amandusprisen, og blitt hedret med 1. og 2. pris.

Vi ønsker finalistene lykke til 5. april i Larvik, da gullsekkvinnerne kåres. Les mer her: http://www.kampanjeside.com/gullsekken/

 

Møte med veggen på Elvebakken vgs

Møte med veggen på Elvebakken vgs

På filmsettet

På filmsettet

Høybråten skole