oslo

Søknadsfrist for skoleutviklingsprosjekter 20. mai

Grunnskolene i Oslo oppfordres til å søke om midler fra Den kulturelle skolesekken for å gjennomføre skoleutviklingsprosjekter basert på arbeid med kunst og kultur.

Skoleutvikling i Dks er basert på skolenes egne kunst- og kulturprosjekter. Skolen søker om midler for å gjennomføre prosjekter med skoleutviklingsmål, i samarbeid med en profesjonell kunstner/ aktør eller institusjon fra kunst- og kulturfeltet.

Klikk her for søknad skoleutvikling 2012

Fyll ut søknadsskjemaet og send det inn til postmottak@ude.oslo.kommune.no innen 20. mai.

 

Kulturfestival

Kulturfestival

Foto: Kastellet skole