oslo

Konkurranse om jubileumsprosjekt frist 15. september

Skoleåret 2012/13 feirer Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo sitt 10-års jubileum! Kunstnere inviteres til å sende inn forslag til kunstprosjekter som kan være med å markere jubileumsåret.

Oslo kommune ønsker å feire jubileet ved å markere og synliggjøre: 

- Hva den kulturelle skolesekken er
- Mangfoldet i kultursekken
- Hvordan møtepunkter skapes gjennom kunst- og kultur
- Begeistring

Vi gjør oppmerksom på at denne kunngjøringen kun gjelder kunstprosjekter som er spesielt innrettet i forhold til jubileumsmarkeringen. Tilbud til Den kulturelle skolesekkens vanlige program for skoleåret 2012/13 vil ha innsendingsperiode senere på høsten.

Dks i Oslo ønsker et større kunstprosjekt hvor det legges til rette for at elever involveres og inkluderes som aktører/produsenter/kunstnere. Kunstprosjektet kan være temporært eller permanent. Oppstart vil være tidligst vårsemester 2012, senest ved skolestart 2012 for å kunne avsluttes vårsemester, eventuelt høstsemester 2013. Prosjektet kan i omfang involvere alle skolene, eller et utvalg skoler. Alle kunsttuttrykk vurderes. Målgruppe kan være alle elever fra 1. til 13. trinn, eller et utvalg elever eller et utvalg trinn.

Søknaden må inneholde:
- Prosjektbeskrivelse
- Dokumentasjon på arbeider som for eks skisser, dvd, bilder, lydfiler eller lignende
- Dokumentasjon på tidligere prosjekter og erfaring med målgruppen                                                                                                  
- Fremdriftsplan og budsjett
 
I utvelgelsen av kunstprosjekt vil det legges vekt på:
- Erfaring med prosjektarbeid
- Erfaring med arbeid med elever i skoletida
- Elevdelaktighet i prosjektet
- Gjennomførbarhet og fremdriftsplan
- Kunstnerisk profesjonalitet
 
Oslo har ca 150 grunnskoler med ca 55 000 elever, og ca 40 videregående skoler med ca 18 000 elever.

 
Frist innsending er 15.september 2011.

Adresse innsending: postmottak@ude.oslo.kommune.no  
Viktig! Emnefeltet til e-posten skal være Dks-jubileum + prosjektets tittel
Bilde-, lyd- og videofiler må være "standard" formater som for eks jpg, pdf, mpeg, mp3 o.l. Unngå store filer og spesielle formater. Send store filer pr vanlig post.
 
Adresse innsending av fysiske vedlegg:
Den kulturelle skolesekken, Utdanningsetaten, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo. Postsendinger merkes med Dks-jubileum + prosjektets tittel
 
Spørsmål rettes til: kristin.falck@ude.oslo.kommune.no