oslo

FAQ

FAQ - SPØRSMÅL OG SVAR  FOR SKOLENE

Om produksjonene i programmet


Skolens kulturprogram


Skolens huskeliste


Turnéplan, kontaktinfo til utøver, bytte av dato


Oversikt over programmet


Hva er Den kulturelle skolesekken?

SPØRSMÅL OG SVAR FOR UTØVERE, SE EGNE SIDER 

 

TILBAKE TIL TOPPEN

 


Om produksjonene i programmet

Hva er de faste produksjonene til GS? To av de faste produksjonene er Rikskonsertene som spilles for hele skolen, den tredje er en fast produksjon som er forskjellig for hvert trinn. Disse er tildelt skolen innen skolestart.

Hva er valgfrie produksjoner og verksteder til GS? Valgfrie produksjoner og verksteder kommer i tillegg til de faste, og det er lærer som melder på klassen/trinnet til den eller de produksjonene som er ønsket. Frist for påmelding til valgfrie og verksteder er 1. september.

Hva bør spesialskolene GS merke seg? Husk at det kun er Rikskonsertene som er tildelt uten påmelding. Den tredje faste produksjonen melder spesialskolene seg på til innen 1. sept. Spesialskolene kan velge på tvers av trinn, utifra gruppenes behov.

Hva bør friskolene GS merke seg? Alle friskoler får tildelt 2 skolekonserter fra Rikskonsertene. Nytt fra 2016/17 er at de friskolene som har ønsket det, også får tildelt de faste, trinnbaserte produksjonene, og har dermed ikke mulighet til å melde på disse.

Hva er i programmet til VGS? Produksjonene presenteres i en meny sortert på sjanger og gjennomføringsdato, og alle produksjonene er for alle trinn. Lærer melder på klassen/trinnet til den eller de produksjonene som er ønsket. Frist for påmelding er 1. sept.

Hvilke datoer og frister er bør jeg merke meg?
- 10. august, grunnskolenes tre faste produksjoner er tildelt (ingen påmelding til disse unntatt for spesialskolene)
- 1. september, påmeldingsfrist valgfrie produksjoner og verksteder
- 1. oktober, alle valgfrie produksjoner og verksteder er tildelt

Hva er SKUP? Skolen kan søke om støtte til egeninitierte skoleutviklingsprosjekter, SKUP (skoleutvikling med kunst og kultur). Skolene som gjennomfører SKUP-prosjekt får faglig veiledning og oppfølging. Les mer her: SKUP

TILBAKE TIL TOPPEN

Skolens kulturprogram


Hva er skolens kulturprogram?  Skolens kulturprogram er en presentasjon av alle de produksjoner skolen skal være med på i løpet av skoleåret. Skolens kulturprogram presenteres kronologisk på dato, med klokkeslett, trinn og eventuelle merknader.

Hvor finner jeg skolens kulturprogram? Velg din skole i den lilla nedtrekksmenyen øverst på siden, og du kommer til skolens kulturprogram. I kulturprogrammet kan du klikke på tittelen til en produksjon, og få opp all informasjon om akkurat denne produksjonen.

Når er skolens kulturprogram klart? Den faste delen av grunnskolens program er klart 1. august. Påmeldingsproduksjonene til grunn- og videregående skoler tildeles innen 1. oktober.

TILBAKE TIL TOPPEN

Skolens huskeliste  

Hva kreves av skolen?
1. At elevene blir informert om hva de skal få møte. Klikk på produksjonstittelen og l
es beskrivelsen av produksjonen. Hva skal elevene få oppleve? Vis for eksempel produksjonssiden på skjerm, se på bildene sammen, se eventuell videosnutt, fortell hvor og hvordan det skal foregå og hva det handler om.
2. At praktiske forberedelser utføres. Les i høyre-feltet under "Praktisk informasjon". Skal rommet for eksempel blendes? Skal stolene settes opp på en bestemt måte? Hvor mye strøm trengs? Hvor lang riggetid trenger utøverne?
3. At lærer deltar sammen med elevene. Del opplevelsen sammen med elevene. Spør gjerne utøver i forkant hvordan de ønsker seg din rolle underveis. .

Finnes det lærerveiledning og/eller elevoppgaver? Dersom lærer skal forberede noe spesielt, vil du finne dette under punktet lærerveiledning når du blar nedover på en produksjonsside. Når det gjelder nedlastbare dokumenter som for eksempel elevoppgaver, vil du finne et punkt i høremenyen på produksjonssiden som heter Vedlegg der du kan laste ned dokumentene. Dersom det ikke er noe slikt punkt i høyremenyen, så er det fordi det ikke foreligger nedlastbare ressurser.  .

TILBAKE TIL TOPPEN

Turnéplan, kontaktinfo utøver og bytte av dato

Hvordan finner jeg turnéplan til en produksjon? Klikk på en produksjons tittel. Du finner turnéplanen til høyre på skjermen. Her finner du flere detaljer, som hvilke skoler som er tildelt produksjonen med dato og tid, elevtall og utøvers kontaktinformasjon.

Hvordan finner jeg utøvers kontaktinformasjon?  Klikk på en produksjons tittel. Du finner utøvers kontaktinformasjon i det høyre feltet under Kontaktperson produksjon .

Hva gjør jeg om jeg må bytte dato og tid? Alt inngår i en stor tids- og turnékabal, og endringer er ikke alltid mulig å få til. Sjekk derfor først om en annen skole i turnéplan er satt opp en dag du kan bytte til, kontroller at antall elever ikke går over maks, og ta direkte kontakt med skolen for innbyrdes bytte. Men OBS! Gi oss beskjed om slike bytter. Ta evnt kontakt med oss dersom dette ikke lar seg gjøre. Vi gjør oppmerksom på at vi må ha melding om behov for bytte eller evnt kansellering i god tid. DKS er gratis for elevene, men ikke gratis å kjøpe inn, og kansellering kort tid før gjennomføirng betyr ubrukte ressurser som andre elever kunne fått glede av.


Oversikt over programmet

Hvordan kan jeg se hele programmet? Klikk på Program 2016/17 i venstremenyen eller Produksjoner lengst nede til venstre 

Kan jeg snevre søket og se utvalgte produksjoner? Klikk på en av lenkene under Produksjoner nederst til venstre. Du kan sortere på skole, målgruppe, uttrykksform, type produksjon og begrense innen hvilket tidsrom du vil søke.

Hvordan kommer jeg tilbake til skolens kulturprogram? Listen over produksjoner er styrt av de sorteringene som er gjort i venstrefeltet. Klikk "Nullstill sortering"  om du vil se hele DKS-progammet, eller velg skole på nytt om du vil se skolens fullstendige kulturprogram.

TILBAKE TIL TOPPEN

 

 

Superfinale på Sentrum Scene

Superfinale på Sentrum Scene

Foto: Anne Elisabeth Sæter