oslo

Vilkår og satser

1. Lønns- og honorarsatser:

Satser gjedlende for skoleåret 2017/18 er:

  • Dagshonorar oppdragstaker (næringsdrivende): Kr 3718,-

  • Dagsats arbeidstaker (lønnsmottaker): Kr 2894,-

Pakkepriser  som Scenenkunstbrukets priser kan benyttes.
 

2. Vedrørende rammeavtalen:

  • For oppdragstakere (selvstendig næringsdrivende): DKS sin rammeavtale gjelder.

  • For arbeidstakere (lønnsmottakere): Oslo kommunes rammer for timelønnet arbeid gjelder. Det er for arbeidstakere i Oslo kommune påkrevd fire uker tjenestetid før arbeidstaker har krav på sykepenger.

  • For institusjoner: Satsene og rammeavtalen gjelder ikke når oppdraget ivaretas av institusjoner der de ansattes lønns- og arbeidsvilkår er regulert i egne tariffavtaler.

3. Hva inngår i et oppdrag for DKS Oslo?

 For oversikt over oppgaver som inngår i et DKS oppdrag, og hva som evntuelt kommer som tillegg:
 Se her


4. Til orientering ang. ny rammeavtale

Kulturtanken har satt seg som mål å utarbeide og fremforhandle en ny rammeavtale og satser for alle utøvere innen alle kulturuttrykk i DKS. Mer info kommer så fort vi vet noe mer om hvordan dette arbeidet skrider frem.


Nedlastbar rammeavtale og kontraktsmal 2017/18:

Oppdragstaker (selvstendig næringsdrivende):
- Rammeavtale oppdragstaker DKS Oslo (pdf)
- Kontraktsmal oppdragstaker DKS Oslo (pdf)

Arbeidstaker (lønnsmottaker):
- Rammeavtale arbeidstaker DKS Oslo (pdf)
- Kontraktsmal arbeidstaker DKS Oslo (pdf)

 

 

Nils Berg Cinemascope

Nils Berg Cinemascope

Foto: Miki Anagrius