oslo

Hva er den kulturelle skolesekken?


"For meg er den kulturelle skolesekken en viktig døråpner til ulike kulturelle rom og uttrykk for elever med høyst ulik kulturell ballast. Noen ganger lar produksjonene seg forene direkte med undervisningen, andre ganger indirekte som felles referansepunkter vi kan trekke veksler på gjennom undervisningsåret. Men det viktigste for meg er allikevel den allmennkulturelle dannelsen Den kulturelle skolesekken representer. Når i livet ville ellers mine elever utsette seg for absurd teater og moderne dans, eller ha muligheten for å spinne skiver under kyndig veiledning av en ekte DJ?"
 
Ådne Borsheim Obrestad
Lærer ved Etterstad videregående skole

Les mer om
Den kulturelle skolesekken i Oslo

 

The Cultural Rucksack in Oslo, english version
 

 
 
 
 

 

Stumfilmpianist

Stumfilmpianist

NFI