oslo

Søknad

Søknadsfrist for skoleåret 2017/18 er 1. juni.

Med SKUP-midler kan skolen ta tak i faglige og sosiale utfordinger ved bruk av metoder fra kunst- og kulturfeltet. Last ned utlysningen og søknadsskjema her!

Skolen kan søke om inntil kr 75 000,- til et samarbeid med en profesjonell aktør fra kunst- og kulturfeltet. Sammen planlegger og gjennomfører dere et kunstprosjekt som tar tak i de utfordringene skolen selv legger til grunn for prosjektet. I tillegg får skolen veiledning på skoleutvikling fra Høgskolen i Oslo og Akershus. SKUP-prosjektene har vært gjennomført siden 2006, og prosjektene er mangfoldige. Du kan lese mer omårets prosjekter på HiOA sin SKUP-blogg.

Viktige kriterier for å få innvilget søknaden:

  • Skolen må vise at prosjektet kan innlemmes i læringsabreidet

  • Det må defineres én eller flere utfordringer på skolen som SKUP-prosjektet kan ha spesielt fokus på

  • Det må opprettes en prosjektgruppe med én representant fra ledelsen

  • Prosjektgruppen skal delta på tre samlinger ved HiOA og minimum tre veiledninger på skolen

  • Alle ansatte ved skolen skal informeres om prosjektet i en fellessamling i skoletiden

  • Skolen skal samarbeide med en ekstern profesjonell aktør fra kulturfeltet

 

 

 

 

SKUP på Oslo handelsgym

SKUP på Oslo handelsgym

DKS Oslo

SKUP på tvillingskolene Vetland og Oppsal

SKUP på tvillingskolene Vetland og Oppsal

Peter Haakonsen, HiOA

SKUP på Linderud skole

SKUP på Linderud skole

Foto: Linderud skole