oslo

Programråd med elever

Kristin Falck @ Oslo // 10.06.16

Stor takk til elever fra Hauketo, Lambertseter og Morellbakken for innsatsen i arbeidet med kulturprogrammet 2016/17!

Å sette opp nytt kulturprogram for skolene i Oslo hvert år er en møysommelig prosess. Alle utøvere kan sende inn forslag til produksjoner. Innsendte forslag blir vurdert etter en kvalitetessikringsmodell i første runde, og kvalitetsproduksjoner tas med videre til ny vurdering i runde to. Det er her elever kommer inn i bildet og hjelper oss å velge riktige og viktige produksjoner til programmet. 
 

Engasjementet, observasjonene, kommentarene og vurderingene fra samtlige elever i programrådet både imponerer og gjør oss trygge på at de treffer viktige og riktige beslutninger. Som lærer er det et godt tips å se etter produksjoner merket med Elevenes valg når de skal ønske seg produksjoner til sine elever fra den valgfrie menyen.

For skoleåret 2016/17 ble flere produksjoner innen film og scenekunst vurdert i elevenes programråd. Elevene gjorde først en individuell vurdering, deretter diskuterte de i fellesskap for å komme fram til en enighet. 

De reflekterte rundt spørsmål som:

  • Hvordan tolker du temaet og budskapet?

  • Er temaet noe du eller dine medelever kan identifisere seg med?

  • Hvor viktig eller verdifull mener du produksjonen er for deg? Og hva er det i så fall som gjør den verdifull?

  • Tror du produksjonen passer for målgruppen og dine medelever? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

 

Hmm....

Hmm....