oslo

Kartlegging og utvikling 2014-16

Kristin Falck @ Oslo // 15.06.16

Den kulturelle skolesekken i Oslo har  i løpet av 2014-16 gjennomført en bred kartlegging med tanke på justering og videreutvikling av Oslo-modellen.

Målet med arbeidet har vært å avdekke hva som fungerer godt, mangler, behov og forbedringspotensial i DKS Oslo. Utgangspunktet har vært brukerperspektivet; elev, lærer og skole, og formålsperspektivet; mandat og ordningens intensjon.

Resultatet er en justert DKS-modell for Osloskolen, der justeringene gradvis har blitt innført i løpet av prosessen. Justeringene har vært diskutert i DKS sin styringsgruppe, og vært en del av programinnstillingene for 2014/15 og 2015/16. Programinnstillingene er godkjent av byråden for oppvekst og kunnskap. 

Notatet som dokumenterer prosessen er delt i 3, et hoveddokument med to vedlegg:

Hoveddokument: Kartlegging og videreutvikling av DKS Oslo 2014-16

Vedlegg 1: Innspillseminar og brukerundersøkelse

Vedlegg 2: Andre kilder, rapporter og forskning

 

 

Hmm....

Hmm....