oslo

Vi har fått ny hjemmeside

Kristin Falck @ Oslo // 27.06.17

Disse hjemmesidene er avviklet. Besøk oss på dks.osloskolen.no

Den kulturelle skolesekken er for alle elever på alle skoler hvert år, i snitt gjennomføres 15 til 20 arrangementer hver skoledag. Foruten et godt samarbeid med skolene og utøverne, krever dette også stor grad av koordinering. Fra og med skoleåret 2017/18 skal vi ta i bruk et nytt administrasjonssystem tilrettelagt for Dks Oslo. Med bl.a.:

  • nye hjemmesider

  • ny påmeldingsportal, for valgfrie produksjoner og for å søke om Bonusproduksjon og deltakelse i SKUP

  • evalueringsskjema for skolene, direkte knyttet til hva skolen har deltatt på, når og hvem som er kontaktperson

  • "single sign in" for skolen, d.v.s at er du logget på Skoleportalen kommer du rett inn på skolens side i DKS sin nye påmeldingsportal og kan se og administere påmeldinger, tildelinger, informasjon om klassene og lærerne

  • login for utøvere, d.v.s. at du kan se utvidet versjon av din / dine tidsplaner med all nødvending informasjon

  • login for store kulturintitusjoner som selv håndterer og redigerer egne tidsplaner

OBS! Grunnet overgangen til ny administrasjonsløsning er ikke neste skoleårs program ennå presentert. Men det kommer snart! (se her for en foreløpig enkel oversikt - Dks 2017-18)

Alle vil motta brukermanualer og mer utførlig informasjon i god tid før skolestart, og Dks teamet vil være tilgjengelig for spørsmål og veiledning.