oslo

Kulturkontaktens side

Som kulturkontakt er du bindeleddet mellom skolen, utøverne og Den kulturelle skolesekken.

Hensikten med denne ordningen er at både elever, lærere og ledelsen ved skolene skal føle eierskap til - og være godt kjent med - DKS. Alle grunnskolene i Oslo har nå sin egen kulturkontakt, og vårt ønske er at de videregående skolene følger etter gjennom å etablere kulturkontakt eller et kulturutvalg.

Klikk her for å lese mer om kulturkontakt og kulturutvalg i vgs. Hvis du har spørsmål knyttet til din rolle som kulturkontakt kan du sende en e-post til: dks@ude.oslo.kommune.no

Inspirasjonkveld for kulturkontakter 20. april 2017: Er du kulturkontakt på din skole? Da inviterer vi deg til å se "EDDA" på Det Norske Teatret. Bindende påmelding innen 24. mars.
Påmelding her!

Nyttige ressurser
Veiviser til DKS (PDF)
Denne veiviseren gir et innblikk i hvordan DKS fungerer, og gir nyttig informasjon om hvordan skolen på best måte kan tilrettelegge for DKS. Målgruppe er kulturkontakter, ledelsen på skolen og lærere. Vi anbefaler ledelsen på skolen å gå gjennom denne veiviseren for hele personalet, slik at alle ansatte har en felles forståelse av hvilke muligheter som ligger i DKS. Her står også kulturkontaktens oppgaver beskrevet.

Skolestart - sjekkliste (PDF)
Denne sjekklisten vil være til hjelp for å huske hva du som kulturkontakt skal sørge for og hva skolens ledelse bør ha tenkt over ved oppstarten av et nytt skoleår.

Forberedelse til DKS besøk- sjekkliste (PDF)
Denne huskelisten vil være til hjelp når du forbereder elevene og skolen på et DKS arrangement. Side 1 gjelder når noen kommer til skolen, side 2 gjelder når dere reiser til en kulturintitusjon.


Elevarrangørkurs
I løpet av uke 41 2016 arrangerer DKS kurs for elevarrangører. På denne siden finner du mer informasjon om hva, hvor og når.

FAQ
Her finner du svar på vanlige spørsmål. 


 

 

 

Bilder forteller

Bilder forteller

Foto: Chris Stonehil

Byplansjefene

Byplansjefene

Foto: Brendeland & Kristoffersen Arkitekter

Elevarrangører

Elevarrangører