oslo

Informasjon til deg som er i programmet

 


INFORMASJONSHEFTE
 


RAPPORTSKJEMA
 


 

Sende faktura
 

Selvstendig næringsdrivende sender faktura i EHF standard. Benytt et program tilrettelagt for EHF (Sendregning.no, Conta Fakura e.l.)

 1. Opprett DKS Oslo(Utdanningsetaten) som kunde:
  Kunde: Utdanningsetaten, Oslo kommune, Fakturasentralen
  Kundeadresse: Pb 6532 Etterstad, 0606 Oslo
  Organisasjonsnummer: 976820037 (OBS! Må være riktig!)

  Enkelte programmer henter kundeinformasjon automatisk fra Brønnøysundregistrene.
   
 2. Programmene har et felt i kundeinformasjon som heter referanse, kontaktperson e.l.. Oppgi vårt ressursnummer: 13973015, IKKE noe egennavn. 
   
 3. Oppgi tittel på produksjonen og tidsperiode.
   
 4. Betalingsfrist minimum 2 uker, men ta høyde for at det kan ta opptil 4 uker å få ferdig behandlet en faktura.
   
 5. Andre utgifter enn honorar beskrevet i avtalen med DKS inkluderes på faktura. Du legger til så mange rader med delsummer som du trenger.  
   
 6. Spesifiser eventuelle utlegg i fakturaen. Du trenger ikke legge ved kvitteringer (men husk å spare dem til eget regnskap).
   
 7. Når du har fylt inn alt,.velger du å sende som EHF.
   

KLIKK HER FOR EKSEMPEL PÅ UTFYLT FAKTURA

Vi svarer gjerne på spørsmål! dks@ude.oslo.kommune.no

Du velger selv om du vil sende en faktura for alt, eller delfakturere.

Sende lønnskrav
 

Lønnsmottakere sender lønnskrav i eget skjema. Lønn betales den 12. i hver måned. Vi må motta signert lønnsskjema innen den 20. måneden før

For andre utgifter beskrevet i avtalen med DKS (overnatting, diett, materiell, annet) må du fylle ut reiseregning. Har du benyttet egen bil og skal ha kjøregodgjørelse må du fylle inn et kjøreskjema. Husk å sende de fysiske kvitteringene for utlegg til DKS, f.eks. kvittering på innkjøp og på parkering.

Skjema
Last ned lønnsskjema (word)
Last ned reiseregningsskjema (word)
Last ned kjøreskjema (pdf)

Veiledning til skjema:
Reieseregning forklaring (pdf)
Kjøreskjema forklaring (pdf)

Røde dager

Ferier, helligdager, OD-dag, FN-dag, nasjonale prøver, eksamensperioder, osv. er det vi kaller "røde dager", dvs dager da det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre DKS arrangementer.

Kalender med røde dager H2017 (oppdatert 4.4.2017)
Kalender med røde dager V2018 (oppdatert 4.4.2017)

Annen relevant informasjon

Den kulturelle skolesekken nasjonal - Kulturtanken
Vilkår og satser
Stortingsmelding 8 (2007-8) "Kulturell skulesekk for framtida" (pdf)
Læreplanverket
Osloskolen - skoleoversikt (kommunalt eide)
Friskoler grunnskole (private med rett til statstilskudd)
Friskoler videregående (private med rett til statstilskudd)
Rapportskjema word

 

 

PULSE

PULSE

Foto: Tabanka Crew