oslo

Program 2016/17

Påmeldingen er nå avsluttet. 

Alle får svar på innsendt påmelding
per e-post innen høstferien.

Har du spørsmål til påmeldingen, send en
e-post til dks@ude.oslo.kommune.no

 

Oversikt over alle produksjoner for grunn- og videregående skole
   
Grunnskole 

 

Faste produksjoner
Hver elev får to skolekonserter og én trinnbasert produksjon tildelt innen 10.aug. (Spesialskoler melder ønske om trinnbasert produksjon innen 1.sept.) Se produksjonssidene med alle informasjon:
småtrinn / mellomtrinn / ungdomstrinn / alle trinn 

Verksted over tid
Enkelte produksjoner har varighet mer enn én dag og er verkstedsbaserte. Lærer melder interesse innen fristen 1. sept. Se verksted for 1. - 10. trinn

 

Grunn- og videregående skole

Valgfrie produksjoner
Lærer melder interesse for valgfrie produksjoner innen fristen 1. sept. Se produksjonssidene med alle informasjon
småtrinn mellomtrinn  / ungdomstrinn / videregående trinn 

Vgs produksjonene er også satt opp i en kalenderoversikt

Bonusproduksjon
Bonusproduksjon er skoleledelsens, læreres og elevers anledning til å søke midler til selvvalgt kulturprosjekt. Kriteriene for støtte er utarbeidet i henhold til mål og retningslinjer for DKS-ordningen.Les mer her

Skoleutviklingsprosjekt - SKUP
Skolene kan søke midler til kulturprosjekter med fokus på skoleutvikling. SKUP er mer langvarige prosjekter, gjerne over hele skoleåret, der skolen samarbeider med ekstern kunstner og får veiledning fra HiOA. Les mer her


Ekstratorg: Produksjoner det blir ledig på gjennom skoleåret p.g.a. kansellering eller annet, publiseres på Ekstratorget og tildeles etter først til mølla prinsippet. Ekstratorget finner du her