oslo

Til deg som er elev i Osloskolen

 
Kurs for elevarrangører
Vil du lære å bli arrangør? Det blir hver høst arrangert kurs for elever fra 5. trinn til Vg3. Be læreren din om å melde på etter skolestart! Det finnes også muligheter for å delta på slike kurs utenom Den kulturelle skolesekken.

Har du et talent?
Meld deg på til Ungdommens kulturmønstring, som arrangeres hvert år! Mer informasjon ligger på ukm.no/oslo/. Frister for påmelding er forskjellig i hver bydel, men er fra slutten av februar til midten av mars.

Programråd med elever
 

 

Rart er fint

Rart er fint

Foto: Bente Aasheim/Elin Aasheim