oslo

SKUP - skoleutvikling i DKS

SKUP gir skolen en unik mulighet til å ta tak i en utfordring i skolehverdagen gjennom et kunstprosjekt.

Skoleåret 2016/17 er det 7 prosjekter som har fått støtte.
Les mer om årets prosjekter her!

Målet med SKUP er å benytte kunst- og kulturprosjekter for å få til en positiv endring på definerte utfordringer ved skolen, enten det dreier seg om faglige eller miljømessige utfordringer.

Skolen søker DKS om midler til å gjennomføre prosjektet, skoleutviklingsmålet må klart fremgå av søknaden. De skolene som får delta i SKUP gjennomfører prosjektene i samarbeid med veiledere fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og profesjonelle kunstnere.

Viktigste pådriver i prosessen er skolen selv: Fra idé til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Sammen med veilederne fra HiOA finner skolen hvilke kunstnere det skal samarbeides med. Skolens ledelse må være med gjennom hele prosessen, og det er ønskelig at alle ansatte er involvert.

Prosjektet skal bidra til å utvikle elevenes skapende evner og trigge deres nysgjerrighet. Prosjektet skal bidra til å gi kunst og kultur en naturlig plass i skolens daglige læringsarbeid.
 

Nyttige lenker:

Les mer om målsettingen for skoleutviklingsprosjektene i Oslo

"Skoleutvikling og Den kulturelle skolesekken"
Artikkel om koblingen mellom skoleutvikling og skolens arbeid med kunst og kultur, skrevet av Ingvild Digranes, førsteamanuensis ved HiOA.

"Utvikling, endring og andre effekter - om skoleutvikling gjennom Den kulturelle skolesekken"

Artikkel hentet fra FORM 3-2011, av av førstelektor Liv Klakegg Dahlin ved HiOA, institutt for estetiske fag.

 

 

 

 

Linderudfestidalen

Linderudfestidalen

Foto: Linderud skole

Portrett i leire

Portrett i leire

Sørkedalen skole

Høybråten skole lager film

Høybråten skole lager film

Foto: Ragnhild Skodje